Međunarodna suradnja 2011.

  • Pečuh 18. 6. 2011.
  • Tuzla 22. 10. 2011.
  • Sombor 15. 11. 2011.