Dan zdrave dojke 2010.

Ove godine po drugi put obilježen je Dan zdravih dojki u sklopu europskog projekta Europa Donna, europske koalicije protiv raka dojke u 44 zemlje članice. Cilj ovog Dana je širenje informacija o očuvanju zdravlja dojki, podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka. Ovogodišnji Dan zdrave dojke posvećen je primarnoj i sekundarnoj prevenciji s naglaskom na zdravu prehranu, održavanje normalne težine, redovitu fizičku aktivnost, te standardne preventivne liječničke preglede. Na obilježavanju ovoga dana 15. listopada 2010. u Zagrebu prisustvovala je naša članica Tatjana Petrač, te nam po povratku donijela novu Brošuru Dana zdravih dojki, koju smo obilježili našim logom, štampali, te kao edukacijski materijal podijelili po svim ginekološkim ambulantama na području Osijeka.